Przeskocz do treści

Beneficjenci

Beneficjentami Fundacji są:

 1. Dzieci i młodzież – uczniowie SP nr 162 w Łodzi, w szczególności:
  • uczniowie o specyficznych potrzebach edukacyjnych,
  • uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • uczniowie z rodzin dysfunkcyjnych lub mających problemy wychowawcze,
  • uczniowie z rodzin niewydolnych materialnie.
 2. Rodziny uczniów SP nr 162 w Łodzi, w szczególności:
  • rodziny wychowujące dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi,
  • rodziny wychowujące dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • rodziny dysfunkcyjne lub mające problemy wychowawcze,
  • rodziny niewydolne materialnie.
 3. Mieszkańcy osiedla, dzielnicy oraz miasta, a zwłaszcza:
  • dzieci i młodzież – uczniowie SP 162 w Łodzi,
  • seniorzy - 60+.