Przeskocz do treści

Cele Fundacji

 • wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, ich rodzin oraz lokalnej społeczności,
 • wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
 • wspieranie osób samotnych, w szczególności samotnie wychowujących dzieci, a także osób starszych oraz osób niepełnosprawnych,
 • wspieranie działalności na rzecz upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 • zwiększanie świadomości prawnej dzieci i młodzieży,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • propagowanie zasad zdrowego stylu życia,
 • inicjowanie, organizowanie i wspieranie działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, a także w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji,
 • inspirowanie i wspieranie rozwoju intelektualnego społeczeństwa,
 • upowszechnianie dostępu społeczeństwa do nauki,
 • inicjowanie, organizowanie i wspieranie działań w zakresie pomocy społecznej i działalności charytatywnej,
 • inicjowanie, organizowanie i wspieranie działań w zakresie ekologii oraz ochrony zwierząt,
 • wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz pomocy i realizacji celów Fundacji,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • wspieranie działalności placówek i organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny.