Przeskocz do treści

Zajęcia

Fundacja planuje organizowanie:

  • zajęć i warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, szczególnie nauki języków obcych oraz zajęć plastycznych, muzycznych, informatycznych, teatralnych, filmowych, sportowych i rekreacyjnych,
  • zajęć kompensujących i wspierających rozwój uczniów o specyficznych oraz specjalnych potrzebach edukacyjnych